Pokémon les plus forts

Revenir au wiki

Selon les PV

Pokémon Stat
Leuphorie 255
Leveinard 250
Engloutyran 223
Zygarde 100% 216
Regidrago 200
Qulbutoke 190
Wailord 170
Ronflex 160
Giratina 150
Monaflemit 150
Grodrive 150
Giratina Origine 150
Cachasphere 150
Hariyama 144
Grodoudou 140
Grodoudou 140
Grodoudou 140
Grodoudou 140
Solgaleo 137
Lunala 137

Selon l'attaque

Pokémon Stat
Deoxys 180
Mega-Luxray 150
Rayquaza 150
Deoxys 150
Mega-Latios 145
Mega-Carchacrok 145
Mega-Lucario 143
Infostium 140
Bourragon 138
Cancrelove 137
Mégaptère 135
Palkia 135
Glapieu 135
Mega-Blahole 135
Dialga 135
Inoshibuta 133
Misaska 133
Darbeast 133
Mega-Drattak 133
Mewtwo 132

Selon la défense

Pokémon Stat
Caratroc 230
Carastock 230
Mega-Lugia 165
Mega-Steelix 163
Deoxys 160
Bastiodon 153
Comavure 152
Regirock 150
Registeel 150
Exagide 150
Strassie 150
Ama-Ama 150
Regice 150
Diancie 150
Tarinorme 148
Prédastérie 147
Lugia 142
Parostium 140
Noctunoir 135
Mega-Latias 135

Selon la vitesse

Pokémon Stat
Regieleki 200
Deoxys 180
Cancrelove 151
Deoxys 150
Electrode (H) 150
Mega-Alakazam 150
Mega-Blahole 145
Mega-Jungko 145
Zeraora 143
Electrode 140
Mega-Brutalibré 138
Mega-Marshadow 135
Ptera 130
Mewtwo 130
Tokorico 130
Reineder 130
Nostenfer 130
Voltali 130
Mega-Pingoleon 130
Meloetta P 128